Values/Uara o te Kura2019-12-03T12:05:28+00:00

Values/Uara o te Kura

Our Values

Manaakitanga Whanaungatanga Kaitiakitanga Ako
  • Justice  |  Tika

  • Truth  |  Pono

  • Compassion  |  Aroha

  • Hospitality  |  Manaakitanga

  • Respect for the Environment  |  Tapu